Homepage

» Discography » Hesus Tanging Hiling

2015 Official Album

  We don't have information for this album yet.

Tracklist

 • Tanging Hiling
 • Hesus
 • Salamat Diyos
 • Ang Tanging Alay Ko
 • Taos Pusong Pasasalamat
 • Agos Ng Tubig Sa Batis
 • Tupang Ligaw
 • Diyos Ang Kasagutan
 • Si Hesus Ang Tanging Pag-asa
 • Tanging Hiling (Instrumental)
 • Hesus (Instrumental)
 • Salamat Diyos (Instrumental)
 • Ang Tanging Alay ko (Instrumental)
 • Taos Pusong Pasasalamat (Instrumental)
 • Agos Ng Tubig Sa Batis (Instrumental)
 • Tupang Ligaw (Instrumental)
 • Diyos Ang Kasagutan (Instrumental)
 • Si Hesus Ang Tanging Pag-asa (Instrumental)