Homepage

» Discography » Jievaras

1999 Official Album

  We don't have information for this album yet.

Tracklist

 • Kuma (Šokis)
 • Ant Kalnelio Jievaras Žydėj (Rugiapjūtės)
 • Padelnykas Turgaunykas (Birbynių Sutartinė)
 • Tu Svoteli (Birbynių Sutartinė)
 • Aukšti Kalneliai (Vestuvinė)
 • Sicilike-Marcelike (Šokis)
 • Ei Toli Toli, Labai Toli (Šienapjūtės)
 • Kukal, Rože, Ratilio
 • Jonkelis (Šokis)
 • Tetervukas (Šokis)
 • Skudutis (Ragų Sutartinė)
 • Pleškutis (Šokis)
 • Valioj Pevela (Valiavimas)
 • Šocas (Šokis)
 • Pjausim Dobilėlis Pakol Rasa Yr (Ratelis)
 • Aug Jovarėlis (Vestuvinė)
 • Šių Naktelį, Per Naktelį (Vestuvinė)
 • Anės (Polka)
 • Saula Laidžias Už Beržyna (Valiavimas)
 • Šieno Du Kupeciu (Skudučių Sutartinė)
 • Kvepas Drūtesnis Už Untutį (Skudučių Sutartinė)
 • Gyvatuks (Šokis)
 • Eisim Sesės, Dobilio (Sutartinė)
 • Grebio Šieną Viso Dieną (Valiavimas)
 • Rimo Rimo, Tutoj (Lamzdelių Sutartinė)
 • O Aš Išėjau, Aš Išvandravau (Šienapjūtės)
 • Ko Liūdi Berneli, Ko Liūdi Jaunasai (Vestuvinė)